Crafter's Companion

Algemene Voorwaarden

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar verwezen wordt) vertelt u de voorwaarden waarop leveren wij een van de genoemde op onze website CraftersCompanionTrade.co.uk (onze site) om u producten (producten). Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u bestelt geen producten van onze site. U moet begrijpen dat door het bestellen van een van onze producten, gaat u akkoord met deze voorwaarden gebonden te zijn.
U moet een kopie van deze voorwaarden te printen voor toekomstig gebruik.
U zult begrijpen dat als je weigert om deze voorwaarden te aanvaarden, zult u niet in staat om alle producten te bestellen van onze site.

1. Informatie over ons1.1 CraftersCompanionTrade.co.uk is een site beheerd door Crafter's Companion Limited. Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 5734881 en met onze maatschappelijke zetel op Collingwood House, Collingwood Street, Coundon, Bishop Auckland, Co Durham, DL14 8HG. Ons BTW-nummer is 865.814.981.

2. Beschikbaarheid van de dienstOnze site is primair bedoeld voor gebruik door mensen die woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk, hoewel we buiten kunnen leveren van deze regio.

3. Je statusDoor het plaatsen van een bestelling via onze site, garandeer je dat:(A) Je bent wettelijk in staat om het aangaan van bindende contracten;
(B) U bent minstens 18 jaar oud;

4. Hoe de overeenkomst tot stand tussen u en ons4.1 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een e-mail van ons erkennen dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Let op: dit betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling vormt een aanbod aan ons om een product te kopen. Alle bestellingen zijn onderworpen aan goedkeuring door ons, en wij zullen deze aanvaarding aan u bevestigen door het sturen u een e-mail die bevestigt dat het product is verzonden (de bevestiging Dispatch). Het contract tussen ons (de opdracht) wordt alleen getroffen als wij sturen u de bevestiging Dispatch.
4.2 De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op die producten waarvan de verzending we in de Bevestiging Dispatch hebben bevestigd. We zullen niet worden verplicht om alle andere producten die kunnen zijn geweest een deel van uw bestelling totdat de verzending van dergelijke producten is bevestigd in een aparte bevestiging Dispatch leveren.
4.3 In het geval dat voorafgaand aan de bevestiging Dispatch, vinden we dat we niet in staat om uw bestelling te voldoen, om welke reden (zoals de daling van de voorraad) we zullen proberen om contact te maken met u, om u alle beschikbare alternatieven te bieden.

5. Onze-status5.1 Wij kunnen links op onze website te verstrekken aan de websites van andere bedrijven, of aangesloten bij ons of niet. We kunnen elke onderneming niet geven, dat de producten die u koopt van bedrijven om wiens website hebben we een link op onze site, van voldoende kwaliteit zal zijn, en dergelijke garanties worden AFGEWEZEN door ons absoluut. Deze disclaimer is niet van invloed op uw wettelijke rechten tegenover de derde verkoper.

6. Beschikbaarheid en leveringUw bestelling wordt vervuld door de leveringsdatum wordt in de bevestiging van de verzending of, indien er geen leverdatum is opgegeven, dan is binnen een redelijke termijn na de datum van de bevestiging Dispatch, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden in te stellen.


7. Risico en titel7.1 De producten worden op uw risico vanaf het moment van levering.
7.2 De eigendom van de producten gaat pas aan u als we ontvangst van de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten, inclusief verzendkosten, of bij aflevering, indien dat later is.

8. Prijs en betaling8.1 De prijs van de Producten zullen zo worden genoteerd op onze site van tijd tot tijd, behalve in geval van een duidelijke fout.
8.2 Deze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. Indien van toepassing, zal BTW worden aan uw bestelling toegevoegd bij de kassa.
8.3 De prijzen zijn aan verandering onderhevig op elk gewenst moment, maar veranderingen zullen geen invloed op bestellingen waarvoor hebben we u al stuurde een bevestiging Dispatch.
8.4 Onze website bevat een groot aantal producten en het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, een gedeelte van de op onze site Producten kunnen worden verkeerd geprijsd. Wij zullen normaal de prijzen te controleren, als onderdeel van onze verzending procedures, zodat, wanneer een product van de correcte prijs is minder dan onze verklaarde prijs, zullen we het lagere bedrag in rekening brengen bij het inschakelen van het Product aan u. Als een Product's juiste prijs hoger is dan de prijs vermeld op onze site, zullen wij normaal gesproken, naar onze keuze, ofwel contact met u op voor instructies voor de verzending van het product, of uw bestelling te weigeren en u op de hoogte van dergelijke afwijzing.
8.5 Wij zijn niet verplicht om het product aan u te leveren aan de verkeerde (lagere) prijs, zelfs nadat we u een bevestiging Dispatch hebben gestuurd, als de prijs verkeerd is duidelijk en onmiskenbaar en kon redelijkerwijs door u erkend als een mis- prijsstelling.
8.6 Betaling voor alle producten kunnen worden gedaan met een creditcard of bankpas via de site of via een telefonische bestelling. Wij accepteren betalingen met MasterCard en Visa. Uw creditcard wordt direct in rekening worden gebracht. In geval van betaling per cheque of postwissel, wordt uw bestelling direct worden voorbereid en gehouden in ons magazijn in afwachting van de goedkeuring van de betaling.

9. Verschillen
Als u eventuele afwijkingen in uw bestelling, neem dan contact op met trade@crafterscompanion.co.uk

10. Onze aansprakelijkheid10.1 Wij garanderen u, dat enkel product, aangeschaft VAN ONS VIA ONZE SITE IS VOLDOENDE KWALITEIT en redelijk fit voor de doeleinden waarvoor PRODUCTEN VAN DE SOORT worden vaak verstrekt.
10.2 Onze aansprakelijkheid voor verliezen die u lijdt als gevolg van de Amerikaanse BREKEN DEZE OVEREENKOMST strikt beperkt tot de aankoopprijs van het door u gekochte product en waardeverminderingen die DIE VOORZIEN ZIJN ALS GEVOLG VAN VS breken van de OVEREENKOMST. Verliezen worden VOORZIEN voorzover zij door u en ons kan alleen in overweging OP HET MOMENT Uw bestelling wordt door ons geaccepteerd.
10.3 Dit geldt niet voor of te beperken in strijd ONZE VERANTWOORDELIJKHEID:
(A) voor sterfte of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
(B), in afdeling 2 (3) van de Consumer Protection Act 1987;
(C) VOOR FRAUDE OF bedrog; OF
(D) voor alle aangelegenheden voor wie het onwettig zijn om de VS TE SLUITEN, of proberen te SLUITEN onze aansprakelijkheid.
10.4 WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR indirecte schade die toevallig als een neveneffect VAN DE BELANGRIJKSTE verlies of schade (zoals verlies van INKOMSTEN OF INKOMSTEN, VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES VAN WINST of contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens, AFVAL VAN management- of kantoortijd) hoe dan ook ontstaan EN OF DOOR ONRECHT (INCLUSIEF nalatigheid), contractbreuk of anderszins, ZELFS ALS dergelijke indirecte schade berust.

11. Invoerrechten11.1 Indien u producten van onze site voor levering buiten het Verenigd Koninkrijk te bestellen, kunnen zij worden onderworpen aan invoerrechten en belastingen die worden geheven importeren wanneer de levering van de opgegeven bestemming heeft bereikt. U bent verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke rechten en heffingen zijn. Houd er rekening mee dat wij geen controle over deze kosten en kan het bedrag niet te voorspellen. Neem contact op met het plaatselijke douanekantoor in het rechtsgebied waarbinnen de levering dient plaats voor meer informatie voordat u uw bestelling.
11.2 Houd er ook rekening mee dat je moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land waarvoor de producten bestemd zijn en het is uw verantwoordelijkheid om jezelf op de hoogte van dergelijke wetten en regelgeving te maken. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schending door u van dergelijke wetten.

12. Schriftelijke communicatie12.1 Toepasselijke wetten vereisen dat een deel van de informatie of communicatie die wij naar u moet schriftelijk worden ingediend. Bij het gebruik van onze site accepteert u dat de communicatie met ons zal voornamelijk elektronisch zijn. Wij zullen contact met u opnemen via e-mail of u voorzien van informatie door het plaatsen van berichten op onze website. Voor contractuele doeleinden, gaat u akkoord met deze elektronische communicatiemiddelen en u erkent dat alle contracten, mededelingen, informatie en andere communicatie die wij u elektronisch voldoen aan een wettelijke verplichting dat dergelijke communicatie schriftelijk. Deze voorwaarde is niet van invloed op uw wettelijke rechten.

13. Mededelingen13.1 Alle kennisgevingen die door u aan ons moet worden gericht aan Crafter's Companion De handel in het Verenigd Koninkrijk moet naar Collingwood House, Collingwood Street, Coundon, Bishop Auckland, County Durham, DL14 8HG worden afgeleverd. We kunnen kennis te geven om u op een van beide het e-mailadres of postadres die u ons bij het plaatsen van een bestelling, of in een van de in punt 12 hierboven manieren. Kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en op de juiste onmiddellijk geserveerd wanneer geplaatst op onze website, wordt 24 uur na een e-mail gestuurd, of drie dagen na de datum van verzending van een brief. In waaruit blijkt dat de dienst van een kennisgeving, is het voldoende om aan te tonen, in het geval van een brief te zijn, dat een dergelijke brief juist is geadresseerd, gefrankeerd en geplaatst in de post en, in het geval van een e-mail, dat een dergelijke e- mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen14.1 Het contract tussen u en ons is bindend voor u en ons en onze respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.
14.2 U mag niet overdragen, toewijzen, schadeloosstelling of anderszins beschikken over een contract, of een van uw rechten of verplichtingen die voortvloeien uit het, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
14.3 Wij kunnen overdragen, toewijzen, lading, uitbesteden of anderszins beschikken over een contract, of één van onze rechten of verplichtingen die voortvloeien uit het, op enig moment gedurende de looptijd van het contract.

15. Gebeurtenissen buiten onze controle15.1 Wij zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor het niet uitvoeren of vertraging in de uitvoering van een of meer van onze verplichtingen op grond van een contract dat wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle (Overmacht).
15.2 Overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeuren, verzuim of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat met name (maar niet beperkt tot) het volgende:
(A) stakingen, lock-outs of andere industriële actie.
(B) binnenlandse onlusten, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van een terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog.
(C) Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp.
(D) de onmogelijkheid van het gebruik van de spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, gemotoriseerd transport of andere middelen van openbaar of prive-vervoer.
(E) de onmogelijkheid van het gebruik van de openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.
(F) De wetten, besluiten, wetten, voorschriften of beperkingen van een overheid.
15.3 Onze prestaties, onder dit contract wordt geacht te zijn opgeschort voor de periode dat de Overmacht blijft bestaan, en zullen we een verlenging van de termijn voor de prestaties voor de duur van die periode. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de Overmacht te beëindigen of om een oplossing waarmee onze verplichtingen uit de Overeenkomst ondanks de Overmacht kan worden uitgevoerd vinden.

16. Waiver16.1 Als we falen, op enig moment gedurende de looptijd van een contract, aan te dringen op strikte naleving van een van uw verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden, of als we niet aan een van de rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waartoe We hebben het recht onder het Contract, zal dit een verklaring van afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen, en leidt je niet ontslaat van de verplichting om dergelijke verplichtingen.
16.2 Een verklaring van afstand door ons van enig verzuim, een verklaring van afstand van eventuele latere standaard vormen.
16.3 Geen verklaring van afstand door ons van elk van deze voorwaarden zal geldig zijn tenzij uitdrukkelijk is vermeld op een verklaring van afstand te zijn en wordt aan u schriftelijk conform artikel 13 hierboven.
17. ScheidbaarheidAls een van deze voorwaarden of enige bepalingen van een overeenkomst worden bepaald door een bevoegde autoriteit als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar, deze term te zijn, voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen die zal blijven geldig voor zover toegestaan door de wet.

18. Volledige overeenkomst18.1 Deze voorwaarden en elk document uitdrukkelijk genoemd in hen de gehele overeenkomst tussen ons te vertegenwoordigen in relatie tot het onderwerp van een Contract en vervangen alle eerdere overeenkomst, afspraak of regeling tussen ons, hetzij mondeling of schriftelijk.
18.2 Wij (dat wil zeggen, u en ons) elke erkennen dat, bij het aangaan van een contract, geen van ons heeft vertrouwd op enige representatie, onderneming of beloven voorafgaand aan gegeven door de ander of impliciet van iets gezegd of geschreven in onderhandelingen tussen ons zoals Contract behalve zoals uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld.
18.3 Wij zijn van plan om te vertrouwen op deze voorwaarden en bepalingen en elk document uitdrukkelijk om in hen in verband verwezen naar het onderwerp van de overeenkomst. Terwijl we accepteren verantwoordelijkheid voor uitspraken en voorstellingen gemaakt door onze gemachtigde agenten, zorg ervoor dat je voor eventuele afwijkingen van deze voorwaarden schriftelijk te worden bevestigd.

19. Ons recht om deze voorwaarden afwijken19.1 Wij hebben het recht te herzien en deze voorwaarden te wijzigen van tijd tot tijd om na te denken (zonder beperking) veranderingen in de marktomstandigheden betrekking tot onze activiteiten, veranderingen in de technologie, veranderingen in betaalmethoden, veranderingen in de relevante wet- en regelgeving en veranderingen in de mogelijkheden van ons systeem.
19.2 U bent onderworpen aan het beleid en de algemene voorwaarden van kracht zijn op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij een wijziging van dit beleid of deze voorwaarden moet worden gemaakt door de wet of overheidsinstantie (in welk geval het zal gelden voor bestellingen die eerder door u geplaatst), of als we u op de hoogte van de wijziging van dit beleid of deze voorwaarden voordat we sturen u de bevestiging Dispatch (in dat geval hebben wij het recht om te veronderstellen dat u de wijziging te hebben aanvaard de bepalingen en voorwaarden, tenzij u ons op de hoogte van het tegendeel binnen zeven werkdagen na ontvangst door u van de producten).  
20. Recht en rechtspraakContracten voor de aankoop van producten via onze site zal worden beheerst door Engels recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze opdrachten worden onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.